Dret Fiscal

Dret fiscal:

Derecho fiscal Ausbar Abogados dret fiscal advocat

Fiscalitat General.
Fiscalitat d’ operacions de reestructuració empresarial.
Planificació fiscal societària
Fiscalitat Immobiliària
Fiscalitat de patrimonis personals i familiars.
Inspeccions fiscals i procediments tributaris.
Fiscalitat de Fundacions, Congregacions Religioses, ONG i entitats sense ànim de lucre.
Fiscalitat Internacional.

 

Dret Fiscal

El departament Fiscal de Ausbar ofereix un servei personalitzat d’assessorament permanent o específic en matèria tributària nacional i internacional a empreses espanyoles i estrangeres, a grups multinacionals i a persones físiques.

Ausbar Advocats ofereix les solucions que demanda l’actual context empresarial tant a nivell local com transnacional. Treballem tant amb Empreses Familiars, Fundacions o Empreses amb presència a diversos països tant dins com fora de la Unió Europea.

Els Serveis que Ausbar Advocats ofereix als particulars i Famílies ofereixen solucions úniques per a cada client en cada situació.

Ausbar Advocats treballa amb advocats fiscals d’altres països i de tots els àmbits per oferir al nostres clients la millor solució que ofereix la llei.

Àrees del Dret fiscal o tributari.

Ausbar Advocats presta els seus serveis en diferents sectors del Dret Fiscal com la Restruccturación Empresarial, fusions i adquisicions i en Assessorament d’Entitats Financeres.

En altres camps els nostres experts ofereixen Assessorament Fiscal a Patrimonis Familiars i a empreses familiars en les relacions soci-societat.

El bufet d’Advocats Ausbar presta serveis d’Assessorament en Processos de Tancament Fiscal i Comptable i a persones físiques en Impost Sobre el Patrimoni, Impostos Sobre Successions i Donacions, Impostos sobre la renda de no residents i IRPF.

Ausbar Advocats té experiència en el suport jurídic recurrent a Empreses i fundacions, en Reestructuració d’Empreses Familiars, Processos de Separació de Béns.

Abogado advocat Pablo Barba lawyer pablo barbaPablo Barba és el cap del nostre grup d’Advocats. És el fundador d’Ausbar Advocat i consta d’una gran experiència en Despatxos d’alt nivell, entre ells Garrigues.

Contacta

pablo barba col.legi d'advocats de barcelona

 

Drecho fiscal dret fiscal taxes law