Fiscalitat de Patrimoni personal i familiar

Dret fiscal i familiar

Tributació de l’Empresa Familiar

Impostos sobre el patrimoni

Impost sobre Successions

Tributació individual i tributació conjunta

Fiscalitat en l’empresa familiar

Com deixar diners a un fill

Llogar un pis a un familiar

Administració i transmissió en vida de patrimonis familiars

Canviar el patrimoni personal a nom d’una societat

Pablo Barba, Advocat.

Abogado advocat Pablo Barba lawyer pablo barbaPablo Barba és el cap del nostre grup d’Advocats. És el fundador d’Ausbar Advocat i consta d’una gran experiència en Despatxos d’alt nivell, entre ells Garrigues.

Contacta

pablo barba col.legi d'advocats de barcelona

fiscalidad familiar y patrimonial

Fiscalitat de l’Empresa Familiar

Fiscalitat Familiar

Als 90 es va aprovar la normativa aplicable a l’empresa familiar. Aquesta normativa aplicava l’exempció de l’impost sobre el patrimoni (IP) per a activitats econòmiques i participacions en empreses amb un marcat accionariat familiar. Aquesta normativa també reduïa un 95% l’impost de successions i donacions (ISD).

Però l’aplicació d’aquesta normativa no és fàcil. Aquesta estableix molts requisits. Així mateix, les CCAA tenen competències per variar aquests impostos i els organismes d’inspecció de les pròpies comunitats autònomes han realitzat diferents interpretacions i actuacions al respecte.

Des que es va aprovar aquesta normativa la doctrina administrativa ha anat evolucionant fins al punt que alguns tribunals superiors de justícia han adoptat criteris contradictoris pel que ha hagut d’intervenir el Tribunal Suprem.

Tota aquesta situació legal ha provocat que les empreses familiars tinguin un alt nivell d’incertesa i que es vegin obligades a seguir constantment l’evolució dels criteris adoptats per organismes d’inspecció.

fiscalitat Familiar