Fiscalitat Internacional

[columns][one_half]

  • Assessorament fiscal en inversions i desinversions estrangeres a Espanya.
    [/one_half][one_half]
  • Assessorament fiscal en inversions i desinversions espanyoles a l’estranger. [/one_half][/columns]

Dret fiscal Internacional.

Fiscalitat Internacional: Com és ben sabut, la dimensió internacional d’una activitat empresarial augmenta la complexitat a l’hora de tributar, i en molts casos fins i tot s’obtenen beneficis mínims, gairebé inexistents, com a conseqüència de la doble tributació, un seriós obstacle per al comerç mundial. No obstant això, el Dret fiscal Internacional està integrat per normes que tracten d’evitar aquests problemes.

Des d’un punt de vista jurídic el Dret Fiscal internacional està integrat per normes i tractats que, alhora que intenten evitar l’evasió també busquen incentivar la internacionalització de les empreses de molt diferents maneres, i un d’ells és intentant prevenir els problemes de doble tributació.

Serveis concrets que ofereix Ausbar Advocats en l’àrea de Fiscalitat Internacional

[columns][one_third]

Assessorament global als nostres clients amb projecció internacional dirigit a detectar les oportunitats d’optimització fiscal i identificar els riscos d’incórrer en una imposició excessiva.

[/one_third][one_third]

Evitar situacions de doble imposició internacional que es puguin derivar de l’actual projecte BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) liderat per l’OCDE, identificant així mateix aquelles possibles oportunitats d’eficiència fiscal que puguin derivar-se de BEPS.

[/one_third][one_third]

Els nostres professionals de tributació internacional col·laboren estretament amb els equips de fusions i adquisicions per proporcionar als nostres clients un complert assessorament i un servei conjunt i coordinat en aquestes situacions d’especial transcendència.

[/one_third][/columns]

Ausbar Advocats ofereix als nostres clients un grup de serveis que cobreix totes les decisions derivades de l’entorn internacional actual.

[columns][one_third]

Identificar Riscos Potencials
i possibles oportunitats

com a conseqüència dels canvis produïts en el nou entorn. Detectem les necessitats específiques del negoci dels nostres clients i desenvolupem solucions a mida.

[/one_third][one_third]

Implementar les mesures adequades per atacar els Potencials Riscos derivats dels canvis reguladors

Materialitzar les oportunitats detectades. Oferim serveis enfocats a donar suport a la presa de decisions i definició de Polítiques Fiscals sobre una anàlisi qualitativa i quantitativa de la cadena de generació de valor del negoci des d’una perspectiva fiscal.

[/one_third][one_third]

Adequat compliment de les noves obligacions fiscals

Serveis dirigits a l’adequat compliment de les noves obligacions fiscals i en matèria de preus de transferència del nou marc jurídic internacional.

[/one_third][/columns]

Pablo Barba, Advocat.

Abogado advocat Pablo Barba lawyer pablo barbaPablo Barba és el cap del nostre grup d’Advocats. És el fundador d’Ausbar Advocat i consta d’una gran experiència en Despatxos d’alt nivell, entre ells Garrigues.

Contacta

pablo barba col.legi d'advocats de barcelona

fiscalidad internaional