Planificació Fiscal Societària

Optimització de la càrrega tributària en operacions econòmiques a realitzar per les societats.

Disseny d’estructures societàries fiscalmetne eficients.

Planificació Fiscal Societària

Les lleis fiscals compleixen a més una finalitat de política econòmica, tractant d’orientar l’activitat dels particulars cap a finalitats socialment desitjables. Així, s’incentiva unes activitats mitjançant reduccions o fins i tot subvencions fiscals a la vegada que es desincentiva altres, incrementant la seva gravamen. Això implica que la càrrega tributària suportada per un individu variarà en funció de les decisions adoptades.

Així, en dur a terme una inversió, és possible triar entre actius diversos (fons d’inversió, dipòsits bancaris, plans de pensions, etc.), amb tractament fiscal molt diferent.

En iniciar l’exercici d’una activitat empresarial, pot fer-se sota forma societària o d’empresa individual. La forma d’empresa ha de determinar la quantia del gravamen del benefici i fins, en alguns casos, la tributació per IVA.

La Planificació Fiscal Societaria pretén conèixer a priori les conseqüències fiscals de les decisions individuals, per poder així actuar de la manera més adequada. Encara que pagar impostos sigui una obligació ineludible, el sistema tributari permet certes opcions que convé conèixer, saber quantificar, i comparar.

Si volem esbrinar com afecta la fiscalitat a l’activitat econòmica, el primer que haurem d’aclarir és quin tipus impositiu hem de considerar com a rellevant a l’hora de prendre decisions. El problema es pot plantejar en el context d’un impost proporcional o d’un impost progressiu.

Pablo Barba, Advocat.

Abogado advocat Pablo Barba lawyer pablo barbaPablo Barba és el cap del nostre grup d’Advocats. És el fundador d’Ausbar Advocat i consta d’una gran experiència en Despatxos d’alt nivell, entre ells Garrigues.

Contacta

pablo barba col.legi d'advocats de barcelona

fical societaria