Reestructuració Empresarial

Ausbar abogado de operaciones de reestructuración empresarial. Reestructuració Empresarial.Fusions i Escissions
.Adquisicións i Venda de Companyies.
.Reestructuració de Grups Empresarials.
.Aportacions no Dineràries de Branques d’Activitat i Canvis de Valors.
.Due Diligence Tributàries.

En què consisteix un procés de Reestructuració Empresarial?

Tots hem conegut empreses que han anat perdent clients fins que lamentablement han hagut de tancar.

Qualsevol empresa, sigui de la mida que sigui, s’haurà d’adaptar a l’entorn que l’envolta i als constants canvis que es van produint al seu voltant. De la seva capacitat d’adaptació dependrà l’èxit o fracàs en la seva carrera de creixent i aument de valor.

Un procés de Reestructuració Empresarial implica un canvi, i aquest canvi serà més o menys dràstic depenent de la nostra capacitat d’anticipació, és a dir, com més aviat ens anticipem al futur i adaptem la nostra estructura al mateix, menys dràstiques seran les mesures a prendre.

La necessitat d’escometre un Procés de Reestructuració sol venir precedida per una pèrdua de posicionament competitiu primer, i posteriorment per un deteriorament en l’estructura financera de la companyia.

Tipus de Reestructuracions Empresarials

Reestructuracions Empresarials Financeres

Amb el propòsit de:

Cercar fonts de Finançament Alternatives.
Renegociar condicions amb bancs
Establir polítiques de finançament distingint entre el curt i el llarg termini.
Redefinir l’estructura idònia entre fonts de finançament propi i aliè.

Reestructuracions Empresarials Operatives

Amb el propòsit de:

  • Adaptar l’estructura de costos fixos.
  • Externalitzar àrees d’activitat, és a dir, podem externalitzar el manteniment i suport informàtic de la nostra companyia sense necessitat de tenir un equip propi, o fins i tot, per exemple, podem externalitzar la gestió del magatzem.
  • Reubicar les nostres instal·lacions.
  • Adaptar la nostra plantilla a les necessitats de producció.
  • Implementar noves tecnologies en els processos de negoci.

Abogado advocat Pablo Barba lawyer pablo barbaPablo Barba és el cap del nostre grup d’Advocats. És el fundador d’Ausbar Advocat i consta d’una gran experiència en Despatxos d’alt nivell, entre ells Garrigues.

Contacta

pablo barba col.legi d'advocats de barcelona

 

reestructuración empresarial reestructuració empresarial business restructuring