Arquitecte

Despatx d'Arquitectura a Barcelona: Dirigit per l'Arquitecte Javier Barba, hereu d'una de les sagues amb més tradició a Catalunya, aquest despatx és expert en rehabilitacions i conservació d'edificis històrics (especialment esglésies i convents). Actualment treballen per a diferents Hospitals, Centres assistencials, Residències d'Ancians i malalts depenents, millorant i ampliant les instal·lacions. Dissenyen i construeixen tant habitatges com a edificis d'equipaments: Gimnasos, Pavellons esportius, Escoles i Guarderies. Realitzen treballs de *Product *Mannager i cap d'obra; *Auditoria i Consultors; Adaptació a normatives de seguretat, higiene i medi ambient; Disseny d'interiors i de jardins i patis.